atlankas

atlankas
ãtlankas sm. (3b) 1. žr. 1 atlanka 1: Andaroko ãtlankas susipurvino Krsn. Atiro kelnių ãtlankas, ir pabrizgo kelnės Dkš. Sermėgos atlankas R169. | Įsidėjau skepetukę už ãtlanko (atsilenkimo pasikaišius sijoną) ir pamečiau Rdm. 2. Btr sterblė: Marytė parsinešė pilną ãtlanką riešutų Vrn. Nešk atlankè žemių Vlk. Ėmė jis ir užmigo ant jos ãtlanko (ant kelių) Vlk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atlankas — ãtlankas dkt. Sijõno ãtlankas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antskrebai — añtskrebai sm. pl. (1) skrybėlės, kepurės atlankas: Kepurės añtskrebus atriesti KI108 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atalankas — 1 atãlankas sm. (1) žr. atlankas. 1. drabužio pakraščio atlenkimas: Daryk didesnį atãlanką [sijono], kad būt iš ko praleisti, kai išaugsi Kp. Jam marškinius su atãlankais (su rankovių galų atlenkimais) pasiuvo Ds. Dabar nebelabai mada kelnės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlanktis — sm. žr. atlankas 1: Užlenk vilnonei atlanktį, nebūs didelė Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlenktuvas — atlenktùvas sm. (2) žr. atlankas 1: Atskaro kelnių atlenktùvai Žml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraitas — ãtraitas sm. ppr. pl. (3b) K, Gs rankovės, kelnių atlankas: Tie atraitaĩ ant rankovių negražu Skr. Par ãtraitus, t. y. sulenkimą rankovių galai atsidaužėja, sutrūksta J. Jo kelnės su atraitaĩs Kp. Prašiau siuvėjos pasiūti suknelę su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvartas — ãtvartas sm. (1, 3b) žr. atvarta: 1. Pasėjau linus į ãtvartą Gs. Ãtvarte jau menkiau auga linai, kap plėšinỹ Gs. 2. D.Pošk, Pln, Jnk Kaptono, sermėgos atvartaĩ J. Par daug didelius ãtvartus padarė, šals pagerklis Užv. Kalnierius būdavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakojė — 1 pakojė sf. (1) 1. CII917, Dglš, Mtl žr. pakoja 2: Apačioj pakojės mindyt Rš. Reikia daug pakojų, daug lazdelių nytim Aps. Pakojes maigo ir audžia Pb. 2. Grv žr. pakoja 3: Verpt jai nesisekė, krito kuodelis, nesilaikė pakojė P.Cvir. Pakojes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraitas — pãraitas sm. (3b) 1. NdŽ paraitotas rankovių ar kelnių galas. 2. NdŽ rankovės atlankas. 3. NdŽ drabužio klostė. 4. Kp sunkiems daiktams risti po apačia dedamas apskritas rąstgalys. 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • upšlėgis — ×ùpšlėgis (vok. Aufschlag) sm. (1) K atraitas, atlankas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”